ABISO HINGGIL SA To another country VOTING: Measures and Procedures in the Perform of one’s 2022 National Elections

ABISO HINGGIL SA To another country VOTING: Measures and Procedures in the Perform of one’s 2022 National Elections

Dual 2step 1 Middle Tower 24F, 2-1-61 Shiromi Chuo-ku, Osaka, Japan 540-6124 Tel. No. 06-6910-7881 * Fax No. 06-6910-8734 Crisis Mobile No.: 090-4036-7984 (Having Emergency Merely) Business hours: Of the Appointment Merely 9:00 a.yards. – 5:00 p.yards. e-mail: Availability Recommendations

Para poder sa kaalaman ng lahat ng inserted to another country voters sa ilalim ng legislation ng Philippine Consulate Standard sa Osaka, ang sumusunod na proseso in the mga patakaran ang ating io-obserba para sa 2022 National Elections:

Postal Voting po ang mode off voting natin sa Konsulado pati na rin sa ating Philippine Embassy sa Tokyo within Philippine Consulate General sa Nagoya.

Ang mga balota po ay ipapadala from the send sa mga botanteng nakalista sa Certified A number of Voters (CLOV). Kalakip nito ang information sa pagboto, ang balota, return envelope, on ballot envelope sticker.

Ang address kung saan ipapadala ang mga balota ay ang target na siyang ibinigay ng registered voter nang siya ay magpa-rehistro para poder sa to another country voting noong nakaraang membership months.

Ang election period con el fin de sa to another country voting ay mula . Tanging ang mga ngalan na nakalista sa CLOV ang siyang maaaring bumoto.

Pinapaalalahanan po ang mga botante na sunding maigi ang advice na nakalakip sa kanilang mga voting packet. Ang finished ballot ay kinakailangang ilakip sa return package na kasama sa nasabing voting package in the we-post pabalik sa Konsulado.

Standard Procedure for Charge Apps

International tourist who are in need of entry visas to go to the latest Philippines would be to file their applications at least 2 weeks ahead of the meant departure regarding The japanese. Continue reading “ABISO HINGGIL SA To another country VOTING: Measures and Procedures in the Perform of one’s 2022 National Elections”